ที่อยู่  :    ชั้น 4 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
            เลขที่ 6 สุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


 

เบอร์โทรศัพท์ : 02 2294611-28 ต่อ 415
Email : jintana.pda@gmail.com
          rssitravel@gmail.com
http://www.rssithailand.com
http://www.chitosanbycc.com

Facebook:/rssitravel
Facebook:/c&cไคโตซาน ฉายรังษี-ตราซีแอนด์ซี

Sukhumvit12

Tour,UK

Ukcontact_2 Ukcontact_1

 

ที่อยู่  :    ชั้น 4 อาคารสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
            เลขที่ 6 สุขุมวิท 12 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 02 2294611-28 ต่อ 224, 277 , 081-936-7673

http://www.rssithailand.com
http://www.facebook.com/rssitravel
Email:rssitravel@gmail.com

ไคโตซาน

https://www.chitosanbycc.com
https://www.facebook.com/c&cไคโตซาน ฉายรังสี-ตราซีแอนด์ซี
Email:jintana.pda@gmail.com

เครื่องกรองน้ำ
http://rssithailand.com/alkaline/
Email:rssitravel@gmail.com

แผนที่

Map Rssi

 

build0043