Alkaline Water for Your Health

เหยือกกรองน้ำดื่ม  รุ่น Ecomize เครื่องกรองน้ำ Safe  รุ่น Alkaline Plus เครื่องกรองน้ำ Safe รุ่น Power-Health
พลังน้ำดื่ม เพื่อสุขภาพจาก เครื่องกรองน้ำเซฟ

เครื่องกรองน้ำเซฟสามารถกรองน้ำให้สะอาดและปรับค่าความด่างของน้ำให้มีคุณสมบัติมากกว่าน้ำสะอาดจาก เครื่องกรองน้ำทั่วไป มีส่วนป้องกันโรคร้ายต่างๆได้ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง และปรับสมดุลให้กับร่างกายได้มาก กว่า ดื่มน้ำด่างหรือน้ำอัลคาไลน์ที่มีคุณค่านี้…ทุกวัน …เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาวของท่าน และที่สำคัญ ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

 เหยือกกรองน้ำดื่ม รุ่น Ecomize:

เหยือกกรองน้ำดื่มออกแบบให้ใช้งานสะดวก และสามารถกรองน้ำที่มีสภาพเป็นด่างอ่อนๆได้ ด้วยไส้กรองทรงประสิทธิภาพ พิเศษ อัลคาไลน์เทคโนโลยี่ เสริมแร่ธาตุและปรับสภาพน้ำเป็นน้ำอัลคาไลน์เหมาะสำหรับใช้กรองน้ำปะปาเพื่อใช้ดื่ม เพียงเติมน้ำผ่านฝากรองด้านบน

ลักษณะเด่นของเหยือกกรองน้ำ รุ่น Ecomize 

 • สะดวกในการใช้งาน
 • สารกรองได้มาตรฐาน
 • ง่ายต่อการดูแลรักษา
 • ปรับสภาพน้ำเพิ่มความเป็นด่างอ่อนๆ
 • ผลิตด้วยวัสดุ Food Grade มีความปลอดภัย
 • ไส้กรองทรงประสิทธิภาพกรองสารเคมี โลหะหนักได้
 • ป้องกันและยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย

ขนาด : กว้าง 15 x สูง 29.5 X หนา 28 ซม.   น้ำหนัก 1.2 กิโลกรัม
ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 1,000 ลิตร หรือประมาณ 6 เดือน

เครื่องกรองน้ำดื่มอัลคาไลน์ ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ มีแม่เหล็กพลังสูง
(Magnetic ) ช่วยปรับสถาพโมเลกุลของน้ำให้มีขนาดเล็กลง ช่วยนำพาสารอาหารเข้าสู่เซลล์ร่างกายได้ดี เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่ยืนยาว

 6 พลังที่เหนือกว่า

 • พลังหินแร่อัลคาไลน์ : หินแร่ธรรมชาติผ่านกระบวนการพิเศษทำให้ช่วยปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่างอ่อนๆ (Alkaline Water) ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกาย
 • พลังปกป้องเครื่องกรอง : ปกป้อง เครื่องกรองด้วยชุด Pre-filter ที่สามารถกรอง สารปนเปื้อนขนาดเล็กช่วยกรองตะกอน, สิ่งสกปรก ก่อนเข้าสู่เครื่อง ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 • พลังกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ : ด้วยสารกรองคุณภาพสูง กำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ สารพิษ และการกำจัดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
 • พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุที่สําคัญในนํ้า และยังเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิแคลเซียมและแมกนีเซียมด้วยชั้นกรองหินแร่ธรรมชาติ
 • พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลให้เครื่องกรอง มีคุณภาพดีเยี่ยม และน้ำที่ ผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำ
 • พลังมั่นใจ รับประกัน 2 ปี : สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการโดย รับประกันใช้งานสินค้าถึง 2 ปีเต็ม ให้กับท่านผู้มี อุปการะคุณ

ขนาด : กว้าง 33.5 x สูง 47 x หนา 15.5 เซนติเมตร
รับประกันไส้กรอง 2 ปี ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือระยะเวลา 2 ปี บริการตรวจเช็คฟรี

เครื่องกรองน้ำที่ผลิตน้ำแร่ เพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายโดยการเติมแร่ธาตุ แคลเซียมและแมกนีเซียมให้กับน้ำ ปรับสภาพน้ำให้เป็นด่างอ่อนๆ รูปทรงเรียบง่ายและทรงประสิทธิภาพ คุ้มค่า ราคาประหยัด

 5 พลังที่เหนือกว่า

 • พลังปกป้องเครื่องกรอง : ปกป้อง เครื่องกรองด้วยชุด Pre-filter ที่สามารถกรอง สารปนเปื้อนขนาดเล็กช่วยกรองตะกอน, สิ่งสกปรก ก่อนเข้าสู่เครื่อง ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
 • พลังกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ : ด้วยสารกรองคุณภาพสูง กำจัดสิ่งเจือปนในน้ำ สารพิษ และการกำจัดแบคทีเรียในน้ำได้อย่างดีเยี่ยม
 • พลังเสริมแร่ธรรมชาติ : คงแร่ธาตุที่สําคัญในนํ้า อีกทั้งเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย อาทิแคลเซียมและแมกนีเซียมด้วยชั้นกรองหินแร่ธรรมชาติ รวมทั้งปรับสมดุลน้ำเป็นด่างอ่อนๆ
 • พลังคุณภาพสากล : มาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2008 ส่งผลให้เครื่องกรอง มีคุณภาพดีเยี่ยม และน้ำที่ ผ่านการกรองมีการตรวจคุณภาพสม่ำเสมอโดยห้องปฏิบัติการชั้นนำ
 • พลังมั่นใจ รับประกัน 2 ปี : สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และบริการโดย รับประกันใช้งานสินค้าถึง 2 ปีเต็ม ให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณ

ขนาด : กว้าง 32.5 x สูง 45.5 x หนา 12 เซนติเมตร
รับประกันไส้กรอง 2 ปี ไส้กรองกรองน้ำได้ประมาณ 20,000 ลิตร หรือระยะเวลา 2 ปี บริการตรวจเช็คฟรี

น้ำอัลคาไลน์ คืออะไร?

น้ำอัลคาไลน์ หรือน้ำที่มีความเป็นด่างอ่อนๆ มีค่า pH อยู่ในช่วง 7.2 – 9.0 ซึ่งมักจะพบว่าเป็นคุณสมบัติของน้ำแร่ที่พบอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาติที่บริสุทธิ์

น้ำอัลคาไลน์ น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ “What Can Alkaline Water…Do For You.?”
ในชีวิตประจำวันของเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับประทานอาหารจำพวกเนื้อสัตว์อาหารฟาสต์ฟู้ด กาแฟ ของหมักดอง แอลกอฮอล์ ฯลฯ ซึ่งเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วจะเกิดของเสียที่มีสภาพเป็นกรดขึ้นในร่างกาย นอกจากนี้ ความเครียด และมลพิษรอบตัวเรา ก็เป็นสาเหตุของการเกิดสภาพความเป็นกรดได้เช่นกัน ซึ่งความเป็นกรดนี้ ทำให้ร่างกายขาดสมดุล และเป็นสาเหตุของโรคแห่งความเสื่อมหลายชนิดซึ่งเราสามารถปรับสมดุลร่างกายได้ด้วยน้ำอัลคาไลน์

ak_n3

พลังน้ำดื่ม เพื่อสุขภาพจาก เครื่องกรองน้ำเซฟ


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 คุณสมบัติของเครื่องกรองน้ำอัลคาไลน์
1. เป็นน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย
2. เป็นน้ำแร่เพื่อสุขภาพ
3. เป็นน้ำด่าง ช่วยปกป้องร่างกาย
3.1 เปรับสมดุล กรด-ด่าง ในร่างกาย
3.2 โมเลกุลน้ำมีขนาดเล็กลง สามารถดูดซึมได้ดี
3.3 ต้านอนุมูลอิสระ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลายชนิด

ดังที่กล่าวมาแล้ว น้ำอัลคาไลน์ มีส่วนช่วยในกระบวนการป้องกัน โรคหลายชนิด อาทิเช่น

• สภาวะกรดเป็นพิษในเลือด (Acidosis) จะทำให้หมดสติและถึงตายได้
• โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis)
• โรคหัวใจ
• โรคมะเร็ง
• ลดกรดในกระเพาะอาหาร, ท้องอืด, โรคกรดไหลย้อน
• ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย (Anti-aging)

สนใจติดต่อ โทร. 02 2294611 ต่อ 415